Press

Är du journalist eller vill du annonsera?

 

Vill du veta mer om medicinsk fotvård och Sveriges Fotterapeuter? Hör av dig så berättar vi mer om oss och vad som är på gång i förbundet och hos våra medlemmar!

Sveriges Fotterapeuter är en fri och obunden rikstäckande yrkesorganisation som arbetar för att höja och bevara kompetens och kvalitetsnivå inom fotvårdsyrket. Förbundet består av ca 2 200 professionella fotterapeuter som arbetar privat eller är anställda inom kommun och landsting.

Våra medlemmarna finns representerade över hela Sverige.

Ta hand om det du använder allra mest!

Med vänlig hälsning Förbundsstyrelsen

 

Utgivning 2018 Fotterapeuten

 

Karin Nordwall, förbundsordförande
Mobil: 0705-25 04 48
E-post: karin.n@fotforbundet.com

Marie Kjellman, vice ordförande
Tel: 0734-19 68 68
E-post: marie.k@fotforbundet.com

Anna-Lena Hultgren, ledamot
E-post: anna-lena.h@fotforbundet.com

Marina Häll, ledamot
E-post: marina.h@fotforbundet.com

Marie-Louise Tillman, ledamot
E-post: marie-louise.t@fotforbundet.com

Alejandra Bark, suppleant
E-post: alejandra.b@fotforbundet.com

Gunilla Johnsson, suppleant
E-post: gunilla.j@fotforbundet.com

 

Kansliet har telefontid tisdagar kl 9-13 och torsdagar kl 18-20
Tel 08-652 08 22

Maila gärna ditt ärende på kansli@fotforbundet.com

 

pressruta

Faktaruta för nedladdning finns här

Använd denna faktaruta vid kontakt med journalister i samband med Fothälsodagen och andra tillfällen under året. Gör förbundet mer synligt!

 

Fothälsodagen 2018 – tisdagen den 8 maj

  • tema Psoriasis

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Fothälsodagen 2017

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Fothälsodagen 2016

 

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Fothälsodagen 2015

 

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Fothälsodagen 2014

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Fothälsodagen 2012

 

Årets tema är fotens biomekanik, där så mycket som tre fjärdedelar av befolkningen har besvär som är relaterade till detta och de flesta vet inte ens om det. Många gånger är det vi fotterapeuter som upptäcker förändringar på fötterna som kan tyda på biomekanisk dysfunktion.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Fothälsodagen 2011

 

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Fothälsodagen 2010

 

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Fothälsodagen 2009

 

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Logotyp

 

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –